Wiki

Case Status Kiln
Log In

Wiki

 
Timeplaninnhold»Undervisning»Undervisningsinfo
  • RSS Feed

Innlegging og oppdatering av undervisningsinfo


Table of contents 

Generelt

Undervisninger har ofte tilleggsinformasjon knyttet til seg - i timeplansystemet ofte kalt uvinfo. Denne informasjonen består av resymé, læremidler og fagområder.

Alle undervisere har mulighet til å endre på uvinfo på de undervisninger han/hun er registrert som foreleser for.

De som har tilgang til å endre uvinfo, vil se dette ved at de får opp et ikon som vist i figuren under når de ser på timeplanen.
NB: Man må være innlogget for å se dette ikonet. Enkleste måte å finne dine undervisninger er å velge fanen "Min timeplan" øverst på siden. Da får du en timeplan som inneholder alle dine undervisninger uavhengig av semester/emne.Ved å klikke på ikonet vil du komme videre til skjemaet for å legge inn eller oppdatere uvinfo.
 

 

Skjema for innlegging/oppdatering av undervisningsinformasjon

Innlegging av uvinfo er inndelt i tre faner; Resymé, Læremidler og Fagområder. Man kan redigere informasjon på alle tre fanene før man trykker på "Lagre alle endringer".


 

 

Resymé/stikkord

Her har man mulighet til å endre sammendrag (resymé) og stikkord for forelesningen.

Skriv sammendrag om undervisningen i feltet Resymé.

Eventuelle stikkord skrives inn i feltet Stikkord separert med komma. Du kan også velge blant forhåndsdefinerte stikkord ved å trykke på knappen Velg stikkord og deretter bruke velgeren som dukker opp ved å skrive deler av et ord.

I timeplanen vil undervisning med resymé vil vises med et ikon som vist under.

 
 

Læremidler

Her har man mulighet til å administrere læremidler som er tilknyttet undervisningen.

Ved å trykke på fanen for læremiddel, vil man få følgende skjermbilde:I feltet til venstre listes alle læremidler som er tilknyttet undervisningen opp. Knappene til høyre brukes til å utføre operasjoner på læremidler i lista. Knappene under brukes for å legge til læremidler.
 

 

Opprett nytt læremiddel

Ønsker du å legge inn et nytt læremiddel benytter du deg av denne funksjonaliteten.

Trykk du på knappen Opprett nytt læremiddel så får du opp et vindu som guider deg gjennom innlegging av et nytt læremiddel.

1: Spesifiser om det nye læremiddelet er en fil eller en lenke.
2: Legg inn fila/lenka.
3: Legg inn informasjon om læremiddelet.
4: Trykk på OK.

Dersom alt gikk bra skal du nå se det nye læremiddelet i feltet til venstre.
 

 

Legg til eksisterende læremiddel

Hvis læremiddelet du ønsker å legge til undervisningen allerede finnes i læremiddelbanken, kan du benytte denne funksjonen.

1. Klikk på knappen Legg til eksisterende læremiddel.
2. Søk deretter frem læremiddelet ved å skrive inn et nøkkelord for læremiddelet (tittel og/eller forfatter).
3. Når du ser ønsket læremiddel på lista, klikker du på læremiddelets tittel for å legge det til undervisningen.Du kan også velge å se på læremiddelet ved å trykke på ikonet til høyre for tittelen.

Legg merke til at man kan legge til flere læremiddel på en gang, ved å trykke på flere titler. Når du er ferdig med å legge inn de læremidlene du ønsker, lukker du velgeren ved å klikke på X-en øver til høyre i vinduet.

 

 

Fjerne et læremiddel fra en undervisning

Vil du i ettertid slette læremiddel fra undervisningen gjør du følgende:

1. Marker læremidlet ved å klikke på det i listen med læremidler.
2. Trykk på knappen knappen Fjern valgt læremiddel fra undervisning til høyre for listen.

Læremiddelet forsvinner da fra lista og koblingen mellom læremiddelet og undervisningen forsvinner når du klikker på knappen Lagre alle endringer til slutt.

NB: Selve læremiddelet blir ikke slettet i denne operasjonen - det er kun koblingen mellom undervisningen og læremiddelet som blir slettet. Her er oppskrift på hvordan man kan slette et læremiddel fra læremiddelbanken: Læremiddelbanken

Det er mulig å slette flere læremidler i samme operasjon. For å velge flere læremidler fra lista holder du ned Ctrl-tasten på tastaturet mens du klikker på de forskjellige læremidlene.
 

 

Endre informasjon om valgt læremiddel

Ønsker du å endre på noe av informasjonen (tittel, forfatter, etc) på et læremiddel bruker du denne funksjonaliteten.

1. Marker læremidlet ved å klikke på det i listen med læremidler.
2. Trykk på knappen knappen Endre informasjon om valgt læremiddel til høyre for listen.
3. Gjør de endringer du ønsker.
4. Trykk på OK.

Informasjonen om læremiddelet er da endret.
 

 

Erstatt fil/lenke i valgt læremiddel

Har du laget en ny utgave av et læremiddel, kan du erstatte den gamle utgaven ved å bruke denne funksjonaliteten.

1. Marker læremidlet ved å klikke på det i listen med læremidler.
2. Trykk på knappen knappen Erstatt fil/lenke i valgt læremiddel til høyre for listen.
3. Spesifiser om det oppdaterte læremiddelet er en fil eller en lenke.
4: Legg inn fila/lenka.
5: Trykk på OK.

Læremiddelet vil da se likedan ut i lista, men selve fila eller lenka i læremiddelet er oppdatert.
 

 

Forhåndsvis valgt læremiddel

Ønsker du å se på et læremiddelet i lista kan du bruke denne forhåndsvisningen.

1. Marker læremidlet ved å klikke på det i listen med læremidler.
2. Når du er ferdig med å se på læremiddelet, lukker du vinduet med X-en øverst til høyre.
 

 

Fagområder

For å assosiere fagområder med en undervisning, trykk på fanen Fagområder. For å sikre at fagområder spesifiseres med konsistente navn og lik skrivemåte, benyttes en fagområdevelger for å spesifisere disse.

Det er mulig å velge flere fagområder dersom undervisningen dekker mer enn ett område.


Hvis du ikke fant svar på spørsmålet, send en epost til orakel@ntnu.no